Kshs 1200

Ladies Beige Leather Ankara Print Handbag

Kshs 1500

Ladies Multi color Polka Denim Handbag

Kshs 1500

Ladies Polka Denim Handbag

Kshs 1500

Ladies Multi color Maroon Ankara Denim Handbag

Kshs 1500

Ladies Multi color Brown Ankara Denim Handbag

Kshs 1500

Ladies Multicolor Ankara Denim Handbag

Kshs 1500

Ladies Multi color Red Ankara Denim Handbag

Kshs 1500

Ladies Teal Ankara Denim Handbag

Kshs 1500

Ladies Navy Blue Denim Handbag